Content

Siten om mig själv!

Vad gör en bostadsjurist?

Tuesday 22 July 2014 - Filed under Uncategorized

bostadsjuristEn bostadsjurist kan kort sägas arbeta med allt som rör den legala sidan av bostäder. Det gäller då allt från själva byggandet, till försäljning, dolda fel och mycket annat. Frågan borde då snarare vara när man inte behöver en bostadsjurist. Mycket av det som man anlitar en bostadsjurist för går också ut på att slippa anlita bostadsjurister i framtiden. Det gäller då inte minst upprättande av köpekontrakt. Många gånger så är skälet till att man behöver anlita en bostadsjurist att man vid köp eller försäljning drog upp ett kontrakt som kanske inte var så värst vattentätt. Då kan det vara svårt att reda ut olika frågor utan att koppla in en bostadsjurist.

Reder ut ansvarsfrågor

Det kan annars ses som ett av en bostadsjurists grundläggande arbeten – att försöka reda ut ansvarsfrågor för en mängd olika saker, förhoppningsvis då till din fördel. Det gäller då exempelvis olika fel som upptäcks i en nyköpt bostad – vem ligger ansvaret på? Det kan vara en rätt så komplicerad frågeställning, och även om man tycker att lag och kontrakt är tydliga och klara kommer man ofta att behöva hjälp från en bostadsjurist för att visa det. Men det gäller också inte att överdriva hur mycket av en bostadsjurists arbete som består av olika former av konfliktlösning. Mycket av en bostadsjurists arbete består av att helt enkelt dra upp olika handlingar. Köpekontrakt har redan nämnts och är nog det vanligaste, men en bostadsjurist kan också vara nödvändig vid upprättande av testamente, äktenskapsförord och många andra handlingar där hus är involverade på ett eller annat vis.

En bostadsjurists arbete är komplext och mångfacetterat, och det skulle krävas en – eller flera – böcker för att beskriva det i detalj. Den som är intresserad av ytterligare information, eller eventuellt tror sig kanske behöva en kan kolla in Bostadsjuristernas hemsida för mer detaljerad information.

2014-07-22  »  Ola

Share your thoughts

Re: Vad gör en bostadsjurist?Tags you can use (optional):