Content

Siten om mig själv!

File: September 2015

2015-09-09 :: Ola // Allmänt
Vikten av förnyelse

En sak som kan ställa till problem för företag är att man fortsätter att använda samma redskap år ut och år in, fast företaget växt eller förändrats och man egentligen skulle behöva delvis andra redskap. Redskap betyder då ofta i dagens samhälle datorprogram, mjukvara, och så har det definitivt varit för oss. Det affärssystem vi […]

 » Read the rest