Content

Siten om mig själv!

File: April 2017

Som företagare så är marknadsföring alltid en post som man måste fundera på och överväga. Det är inte alltid lätt att ta bra beslut kring detta, eftersom att man egentligen aldrig kan förutspå utfallet, mer bara göra en uppskattning av vad det kan innebära. Syftet är ju klart, i vilket fall som helst – man […]

 » Read the rest